Οδηγία για τη Στεγαστική Πίστη

adobe

Οδηγία για τη Στεγαστική Πίστη

Οδηγία για τη Στεγαστική Πίστη 230 230 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Σ.ΕΚ.Ε. σας ενημερώνει ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2014  δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία για τη Στεγαστική Πίστη (Mortgage Credit Directive). Τα μέλη θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην Εθνική Νομοθεσία έως τις 21 Μαρτίου 2016.

 

Οι προβλέψεις σχετικά με τις εκτιμήσεις αναφέρονται στο εδάφιο (recital) 26 (όπου περιλαμβάνεται αναφορά στα εκτιμητικά πρότυπα της TEGoVA) και στο Άρθρο 19.

adobeΓια να διαβάσετε την οδηγία στα Ελληνικά πατήστε εδώ.

adobeΓια να διαβάσετε την οδηγία στα Αγγλικά πατήστε εδώ.