Άνοιγμα του Επαγγέλματος

openbusiness

Άνοιγμα του Επαγγέλματος

Άνοιγμα του Επαγγέλματος 250 180 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

openbusinessΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε. σας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το άνοιγμα του επαγγέλματος του Πιστοποιημένου Εκτιμητή

 

 

 

 

 

 

 

Για την πλήρη ενημέρωσή σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία :

 

adobeΕπιστολή για το Άνοιγμα του Επαγγέλματος

 

adobe Κώδικας Δεοντολογίας

 

adobe Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων

 

adobe ΦΕΚ107Α_09.05.2013

 

Word Αναγγελία Επαγγέλματος Εκτιμητή

 

adobe ΦΕΚ 1741B_15.07.2013_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

 

adobe ΦΕΚ 1892Β_01.08.2013_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ