Πειθαρχικό Συμβούλιο

pith-symb-letter-announc

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο 152 210 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

pith-symb-letter-announcΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε. σας ενημερώνει σχετικά με την διαδικασία επιλογής Πιστοποιημένων Εκτιμητών για τη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου βάσει του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/09.05.2013).

 

 

 

 
 

 

 

 

Για την πλήρη ενημέρωσή σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την παρακάτω επιστολή :

 

adobe Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή