Εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών (Professional Valuers)

Εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών (Professional Valuers)

Εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών (Professional Valuers) 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 Αγαπητά Μέλη,

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, ορίσθηκαν οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών (Professional Valuers), για όλα τα Επίπεδα τα οποία παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. 

 

  • Valuer in Machinery, Plant & Equipment – Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξετάσεων – Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017
  • Expert Valuer in Real Estate Property – REV – Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξετάσων – Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017
  • Valuer in Real Estate Property – Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξετάσεων – Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

 

Παρακάτω βρίσκονται ανηρτημένες οι επιστολές με τις οδηγίες για την κατάθεση φακέλου και οι σχετικές αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσετε. 

 

 

Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Valuer in Machinery, Plant & Equipment και Expert Valuer in Real Estate Property – REV λήγει στις 23/12/2016.

 

 

 

Οι οδηγίες για τις εξετάσεις Valuer in Real Estate Property, θα αποσταλούν αρχές Φεβρουαρίου. 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. 

 

 

 

Χ. Δ. Φωτοπούλου      Κ. Π. Πάλλης 

Πρόεδρος                    Γενικός Γραμματέας