Παρέμβαση Σ.ΕΚ.Ε. για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών

Παρέμβαση Σ.ΕΚ.Ε. για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών

Παρέμβαση Σ.ΕΚ.Ε. για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

Παρέμβαση Σ.ΕΚ.Ε. για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών

 


Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

ΤΣας προωθούμε ανακοίνωση του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος σχετικά με τις αποφάσεις του Β´ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων από 4/10/2019.

Σχετικό link της απόφασης θα βρείτε εδώ.

Αθήνα 9/10/2019

 
Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος που κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.
 

«Με αφορμή την δημοσίευση της περίληψης αποφάσεως του Β΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με το Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων παρατηρούμε τα κάτωθι.

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ ως Ανώτατου Δικαστηρίου ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και ως ο ισχυρός προστάτης τόσο του πολίτη όσο και του Δημοσίου μας αιφνιδιάζει ως Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) ως προς τα τεχνικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αναλύονται σε αυτήν, ερήμην του Συλλόγου, του οποίου η συνδρομή δεν ζητήθηκε (παρά το ότι εκπροσωπεί τους περίπου 1.800 Έλληνες Εκτιμητές και περιλαμβάνει το σύνολο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Μητρώου του Υπ. Οικ.), ενώ είναι προφανές, από την τεχνική ανάλυση που περιλαμβάνεται στην απόφαση, ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή εκτιμητών.

Θα θέλαμε ως Συλλογικός Φορέας των Ελλήνων Εκτιμητών να τοποθετηθούμε, έστω και εκ των υστέρων, στο σκεπτικό της αποφάσεως του ΣτΕ, στο τμήμα της που άπτεται καθαρά τεχνικών και μεθοδολογικών θεμάτων, δεδομένου ότι η εκδοθείσα απόφαση του ΣτΕ είναι δυνατόν να δημιουργήσει θέματα εγκυρότητας σε εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους (και μη) εκτιμητές.

Η εκδοθείσα απόφαση του ΣτΕ στρέφεται κατά της ΚΥΑ 1005/2018 την οποία θεωρεί ως ελλιπή για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και την έλλειψη επαρκών διαδικαστικών εγγυήσεων, οδηγιών και κατευθύνσεων κατάλληλων για την διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας των εκτιμήσεων που εκπόνησαν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές.

Θα θέλαμε με την παρούσα να διαβεβαιώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο, προς άρση τυχόν αμφιβολιών που μπορεί να εγείρονται για την ποιότητα των εκτιμήσεων που παρείχαν οι Πιστοποιημένοι Εκτιμητές – μέλη του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, ότι ο ΣΕΚΕ παρείχε πλήρη υποστήριξη στα Πιστοποιημένα μέλη του που ανέλαβαν το σχετικό έργο, με παροχή αναλυτικών οδηγιών για τον τρόπο εργασίας και διαρκή υποστήριξη μέσω help desk, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι επιστημονικά άρτιο.

   Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές και μέλη του συλλόγου μας είναι εξοικειωμένοι με την κτηματαγορά εντός της οποίας δραστηριοποιούνται και συνεπώς είναι σε θέση να γνωρίζουν πως θα αντλήσουν τα απαραίτητα κάθε φορά στοιχεία. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους στο πλαίσιο της εντολής που έλαβαν από το Υπ. Οικ. αποτυπώθηκαν στις εξαχθείσες εκθέσεις εκτίμησης που υπέβαλαν για τον καθορισμό των τιμών ζώνης, εντός της προθεσμίας που τους δόθηκε από τον εντολέα (Υπ. Οικ.).

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος ,είναι πάντοτε στην διάθεση οποιουδήποτε κρατικού φορέα για ένα εποικοδομητικό διάλογο με κατεύθυνση την επίλυση οποιωνδήποτε θεμάτων που άπτονται της εκτιμητικής διαδικασίας.»

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας