ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε συνέχεια της από 10 Ιουνίου 2016 πρόσκλησης για την Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:

 

  • Κατά την πρώτη ορισμένη ημερομηνία, δηλαδή τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 παρευρέθησαν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, δέκα (10) μέλη.
  • Δεδομένης της μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε και σύμφωνα και με την αρχική Πρόσκληση, θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, όπου αρκεί η παρουσία είκοσι (20) μελών του Συλλόγου.

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

  • Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2015 (1/6/2015 – 31/5/2016)
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 (1/6/2015 – 31/5/2016)
  • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (1/6/2016 – 31/5/2017)
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Αρχαιρεσίες: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

 

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου θα ακολουθήσουν οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα τακτικά μέλη του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εξασφαλίζει -λόγω της απόστασης- το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

 

Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 12:00 μ.μ. και λήξεως αυτής η 18:00μ.μ.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο (Alpha Bank – GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79), έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. Ι του καταστατικού.

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Χ. Φωτοπούλου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.Π. Πάλλης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ