Προεδρικό Διάταγμα 59/2016 – ΦΕΚ 95/Α/27-5-2016

Προεδρικό Διάταγμα 59/2016 – ΦΕΚ 95/Α/27-5-2016

Προεδρικό Διάταγμα 59/2016 – ΦΕΚ 95/Α/27-5-2016 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

Προεδρικό Διάταγμα 59/2016 – ΦΕΚ 95/Α/27-5-2016

 

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας.

 

Δείτε αναλυτικά