ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ REV – TEGoVA

ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ REV – TEGoVA

ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ REV – TEGoVA 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά Μέλη,

Για τη συμμετοχή σας στην Επαναπιστοποίηση του Σχήματος από το Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT και σύμφωνα με τις οδηγίες της TEGοVA, θα πρέπει να υποβάλετε:

 

Στην PEOPLECERT:

Α. Τη συνημμένη Αίτηση προς την PEOPLECERT. (Link εδώ)

Β. Αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εκατόν πενήντα (150 )€  στο λογαριασμό της PEOPLECERT.

– Εθνική Τράπεζα       Αριθμός Λογαριασμού:        080/47189504

– Τράπεζα Πειραιώς    Αριθμός Λογαριασμού:        5032-035-149-241

 Γ. Βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τη συνεχή κατάρτιση στην Εκτιμητική στο τελευταίο χρονικό διάστημα συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών.

Δ. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Σ.ΕΚ.Ε.

 

Στο Σ.ΕΚ.Ε.:

Α. Όλα τα παραπάνω.

Β. Τη συνημμένη Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. (Link εδώ)

Γ. Δύο (2) εκθέσεις από τις πέντε (5) σε ηλεκτρονική μορφή.

Δ. Κατάθεση ποσού εκατό (100 )€  δικαίωμα της TEGOVA στο λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

– Alpha Bank Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579

  IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή των παραπάνω, ακολουθεί έλεγχος και εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της διαδικασίας Επαναπιστοποίησης, θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση από την Peoplecert για την επόμενη φάση η οποία περιλαμβάνει προφορικές εξετάσεις.

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

 

Χ. Δ. Φωτοπούλου   Κ. Π. Πάλλης

 

 

Πρόεδρος                Γενικός Γραμματέας