Μνημόνιο συνεργασίας Σ.ΕΚ.Ε. – ΕΛ.Ι.Ε.

cooperation2

Μνημόνιο συνεργασίας Σ.ΕΚ.Ε. – ΕΛ.Ι.Ε.

Μνημόνιο συνεργασίας Σ.ΕΚ.Ε. – ΕΛ.Ι.Ε. 250 165 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

cooperation2Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με βάση το οποίο το ΕΛ.Ι.Ε. θα αποτελεί το βασικό φορέα που θα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες σε θέματα της εκτιμητικής επιστήμης και του Real Estate.

Ο Σ.ΕΚ.Ε. μεριμνά αδιάλειπτα για την εκπαίδευση των μελών του και για τη βέλτιστη κάλυψη της ανάγκης της Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPD) αυτών. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. του ΣΕΚΕ κατόπιν σχετικής συζητήσεως αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.    Να αναγνωρίσει τις εκπαιδευτικές ώρες που παρέχονται στα σεμινάρια / εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα εκτιμητικής των ακόλουθων Φορέων:
1.1.    Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής
1.2.    Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1.3.    Πάντειο Πανεπιστήμιο
1.4.    Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
1.5.    R.I.C.S.
1.6.    I.E.K.E.M. T.E.E. κλπ

ως προσμετρούμενες στις απαιτούμενες ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των μελών του.

2.    Να αναγνωρίσει τις εκπαιδευτικές ώρες που παρέχονται σε εκδηλώσεις μεγάλων εθνικών ή διεθνών εκθέσεων της αγοράς ακινήτων (ενδεικτικά αναφέρονται: PRODEXPO, MIPIM) υπό τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων κλπ, ως προσμετρούμενες στις απαιτούμενες ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των μελών του.

3.    Να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, με την οποία θα γνωστοποιούνται τα ανωτέρω στα μέλη.