ΤΑΚΤ. ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

seke-logo-slides

ΤΑΚΤ. ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤ. ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-logo-slides

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 Θέμα συζήτησης: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

     

Σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 και 22 του Καταστατικού , το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Σ.ΕΚ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 24, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 08 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ επί της οδού Λ. Αμαλίας 10,στην Αθήνα. Κατά τη συνέλευση θα συζητηθεί η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου και θα αποφασιστεί η επικύρωσή του. 

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί την 15 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ επί της οδού Λ. Αμαλίας 10 στην Αθήνα.

 

Για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον είκοσι μελών του Συλλόγου.

 

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή.

 

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

 

Χ.Δ.Φωτοπούλου     Κ. Π. Πάλλης

Πρόεδρος                Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 

adobe Πατήστε εδώ για να δείτε την τροποποίηση