Ομάδες Εργασίας Σ.ΕΚ.Ε. για: (α) την επιμέλεια του κειμένου της μετάφρασης των EVS 2012 και (β) την ανάπτυξη Εκτιμητικών Προτύπων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (plant & equipment)

teamwork

Ομάδες Εργασίας Σ.ΕΚ.Ε. για: (α) την επιμέλεια του κειμένου της μετάφρασης των EVS 2012 και (β) την ανάπτυξη Εκτιμητικών Προτύπων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (plant & equipment)

Ομάδες Εργασίας Σ.ΕΚ.Ε. για: (α) την επιμέλεια του κειμένου της μετάφρασης των EVS 2012 και (β) την ανάπτυξη Εκτιμητικών Προτύπων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (plant & equipment) 270 203 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

teamwork

 

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει πολλά μέλη για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου,  αποφάσισε τη συγκρότηση των δύο πρώτων Ομάδων Εργασίας που θα αναλάβουν (α) την επιμέλεια του κειμένου της μετάφρασης των EVS 2012 και (β) την ανάπτυξη Εκτιμητικών Προτύπων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (plant & equipment)

 

adobeΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας του Σ.ΕΚ.Ε. για την επιμέλεια της μετάφρασης των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων 2012

 


 

adobeΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας του Σ.ΕΚ.Ε. για την ανάπτυξη εκτιμητικών προτύπων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Plant & Equipment)