Ομάδες Εργασίας Σ.ΕΚ.Ε.

adobe

Ομάδες Εργασίας Σ.ΕΚ.Ε.

Ομάδες Εργασίας Σ.ΕΚ.Ε. 230 230 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. ανακοινώνει με χαρά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης  Ομάδας Εργασίας που ανέλαβε την επιμέλεια της μετάφρασης των EVS 2012 και ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Παράλληλα, ανακοινώνει τη συγκρότηση των τριών επόμενων Ομάδων Εργασίας.

 

Πρόκειται για τις Ομάδες Εργασίας που θα αναλάβουν:

 

1.    την ανάπτυξη των Εκτιμητικών Προτύπων Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Plant & Equipment),

 

2.    τη σύνταξη Οδηγιών για την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού στις Εκτιμήσεις και

 

3.    τη σύνταξη Οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του Ν.4014/2011 στις Εκτιμήσεις.

*** Οι εργασίες της Ο.Ε. για τη σύνταξη Οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του Ν.4014/2011 στις Εκτιμήσεις τελούν υπό αναστολή λόγω της επικείμενης νέας αλλαγής της νομοθεσίας επί των αυθαιρέτων.

 

adobe ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ο.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ PLANT & EQUIPMENTadobe ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ο.Ε. Ν.4014_2011


 

adobe ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ο.Ε. ΝΟΚ