Σχήμα Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property

Σχήμα Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property

Σχήμα Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά Μέλη,

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εξετάσεις για το Σχήμα Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.  Παρακάτω αναρτώνται οι οδηγίες για την κατάθεση φακέλου και οι σχετικές αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσετε.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ PEOPLECERT-VALUER IN REAL ESTATE PROPERTY
ΑΙΤΗΣΗ Σ.ΕΚ.Ε.-  VALUER IN REAL ESTATE PROPERTY
Οδηγίες για Εξετάσεις Valuer in Real Estate Property
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ-VALUER IN REAL ESTATE PROPERTY

 

Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 17/02/2017.

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

 

 

 

 

 

Χ. Δ. Φωτοπούλου    Κ. Π. Πάλλης

Πρόεδρος                 Γενικός Γραμματέας