Εξετάσεις Valuer 2013 – Αποτελέσματα

avag-peoplecert-slide-image

Εξετάσεις Valuer 2013 – Αποτελέσματα

Εξετάσεις Valuer 2013 – Αποτελέσματα 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

avag-peoplecert-slide-image

Οι εξεταζόμενοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα με προσωπικό e-mail από την PEOPLECERT. Πήραν μέρος συνολικά 211 συνάδελφοι, εκ των οποίων 112 εξετάστηκαν στον εξεταστικό κέντρο της Αθήνας, 62  στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης και 37 στου Ηρακλείου.

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα στατιστικά στοιχεία της εξεταστικής διαδικασίας:

 

general-chart

 

ath-chart

 

thess-chart

 

hrakl-chart

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοποίησης της PEOPLECERT υπάρχει, σε περίπτωση αποτυχίας, η δυνατότητα υποβολής αίτησης αναβαθμολόγησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Δεν προβλέπεται όμως διαδικασία πρόσβασης του διαγωνιζόμενου στο γραπτό του.