Υλικό ημερίδων

e-submit

Υλικό ημερίδων

Υλικό ημερίδων 270 180 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

e-submit

Με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των συναδέλφων, που θα συμμετέχουν στις προσεχείς εξετάσεις του σχήματος “VALUER in Real Estate Property” και βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, σχετικά με την συμπλήρωση των 20 ωρών CPD εντός του έτους, το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. αποφάσισε τη διάθεση του υλικού των ημερίδων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

 

Η υπηρεσία αφορά συναδέλφους που η έδρα τους είναι σε νησί (πλην της Κρήτης) ή σε περιοχή άνω των 200 χλμ. από τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Το κόστος είναι 30 ευρώ.

 

Για την ενεργοποίηση θα πρέπει να αποσταλεί το καταθετήριο σκαναρισμένο στη Γραμματεία του Συλλόγου στο info@avag.gr. Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί το υλικό, η απόδειξη καταβολής του ποσού, καθώς και η βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Επίσης, θα ενημερωθεί και η PEOPLECERT από τον Σύλλογο.