Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Τακτικό Μέλος ΣΕΚΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΔΕ με μικρή εμπειρία στην εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων και στην Βασική Μεθοδολογία Εκτιμήσεων, αναζητά εργασία…

περισσότερα

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας 180 180 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

    14/12/2018   Εκτιμήσεις Μηχανημάτων και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Γραμμές παραγωγής και μηχανές επεξεργασίας μετάλλου και ξύλου, τροφίμων και εμφιάλωσης,…

περισσότερα