2020/01/31 – «Ο ρόλος του ανεξάρτητου εκτιμητή – Τάσεις στην αγορά των ακινήτων με ανάλυση του πιθανού κινδύνου»