2020/01/25 – «Εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τον εκτιμητή – Επανάχρηση κτηριακών χώρων»