2020/10/10 – «Αντιμετώπιση εκτίμησης συστατικών μερών και παραγόντων των η/μ εγκαταστάσεων – Κίνδυνοι στην εκτέλεση εργασιών εκτιμητικού περιεχομένου»