2020/10/02 -«Κρίσιμα ζητήματα σε διάφορες περιπτώσεις σύνταξης έκθεσης οικοδομικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων»