2019/09/24 – «Ασφάλιση επαγγελματικής Ευθύνης Εκτιμητών»