Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός – 2022

Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός – 2022

Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός – 2022 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά μέλη,
παρακάτω παρουσιάζονται τα Πεπραγμένα και τα Οικονομικά Στοιχεία του Συλλόγου για την περίοδο Ιούνιος 20201 – Μάιος 2022, όπως και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός για την περίοδο που ακολουθεί Ιούνιος 2022 – Μάιος 2023.