Εξετάσεις Valuer

Εξετάσεις Valuer

Εξετάσεις Valuer 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σχήματος Επαγγελματιών Εκτιμητών

Valuer in Real Estate Property

Valuer in Machinery, Plant & Equipment

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εξετάσεις για τα δύο σχήματα «Valuer in Real Estate Property» και «Valuer in Machinery, Plant & Equipment», θα διενεργηθούν από την PEOPLECERT το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Παρακάτω βρίσκονται αναρτημένες οι επιστολές με τις οδηγίες για την κατάθεση φακέλου και οι σχετικές αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσετε.  

Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις, λήγει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

Για τα συνημμένα πατήστε πάνω στους παρακάτω τίτλους

1.      Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.-VALUER in Machinery, Plant & Equipment

2.      Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε -VALUER in Real Estate Property

3.      Αίτηση προς PEOPLECERT

4.      Πίνακας Εκτιμήσεων

5.      Οδηγίες 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη         Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                              Γενικός Γραμματέας