Επείγουσα Ενημέρωση

seke-logo-slides

Επείγουσα Ενημέρωση

Επείγουσα Ενημέρωση 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

Επείγουσα Ενημέρωση

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας των μελών μας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

Σε μια εποχή στην οποία ισχύει η κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω του COVID-19 (κορονοϊού), καταλαβαίνουμε ότι αυτό το γεγονός  μπορεί να προκαλέσει ανησυχία.

Δεδομένου ότι η εξελισσόμενη κατάσταση με την πανδημία του COVID-19 απαιτεί τη διαρκή αναθεώρηση των λαμβανόμενων μέτρων προστασίας των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, ο Σύλλογος προτρέπει πλέον τα μέλη του να εκτελούν τα εκτιμητικά τους καθήκοντα περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους, τηρώντας τα μέτρα που το Κράτος εφαρμόζει για περιορισμό των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να  εκτελείτε τα εκτιμητικά  σας καθήκοντα εξ΄αποστάσεως, υποβοηθούμενοι από την ηλεκτρονική επικοινωνία και αναγράφοντας στις παραδοχές σας εκτός των άλλων, ότι  η εκτίμηση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε χωρίς εσωτερική ή και εξωτερική αυτοψία υπό τις συνθήκες των κινδύνων που θέτει ο κορονοϊός  σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εξυπακούεται ότι, οι οδηγίες, ανάλογα με τις συνθήκες, θα αναπροσαρμόζονται.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι,  η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Peoplecert  που λήγει σήμερα, παρατείνεται μέχρι και την 30/4/2020.

Τέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.ΕΚ.Ε., δε θα διεξαχθούν Εξετάσεις Πιστοποίησης κατά το τρέχον έτος για τα Σχήματα Expert Valuer in Real Estate Property – REV, Valuer in Real Estate Property, Valuer in Machinery, Plant & Equipment.
 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

        Πρόεδρος                             Γενική Γραμματέας