Εξετάσεις Πιστοποίησης για την μετάβαση από Valuer In Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων) σε Expert Valuer in Real Estate Property (Expert Εκτιμητής Ακινήτων) – Διαδρομή Β

Εξετάσεις Πιστοποίησης για την μετάβαση από Valuer In Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων) σε Expert Valuer in Real Estate Property (Expert Εκτιμητής Ακινήτων) – Διαδρομή Β

Εξετάσεις Πιστοποίησης για την μετάβαση από Valuer In Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων) σε Expert Valuer in Real Estate Property (Expert Εκτιμητής Ακινήτων) – Διαδρομή Β 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σχήματος Επαγγελματιών Εκτιμητών

 Μετάβαση από Valuer In Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων)

σε 

Expert Valuer in Real Estate Property (Expert Εκτιμητής Ακινήτων)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τον Ιούνιο θα διεξαχθούν οι πρώτες εξετάσεις για τη μετάβαση από Valuer In Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων) σε Expert Valuer in Real Estate Property (Expert Εκτιμητής Ακινήτων) μέσω της εναλλακτικής διαδρομής. Η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει την εξέταση μέσω συνέντευξης και όχι γραπτών εξετάσεων, εστιάζοντας στην ύλη του Syllabus.

H συγκεκριμένη πιστοποίηση οδηγεί στην αναγνώριση REV (Recognized European Valuer) της TEGΟVA και υπεύθυνος για την απόκτησή της στην Ελλάδα είναι ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος.

Για την εναλλακτική αυτή διαδρομή, τα ελάχιστα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα περιλαμβάνουν:

 • Κάρτα εισαγωγικού επιπέδου Valuer in Real Estate Property της PeopleCert σε ισχύ, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης τουλάχιστον προ τριετίας (36 ημερολογιακών μηνών)
 • Εκτιμητική εμπειρία, κατ’ ελάχιστον τρία (3) χρόνια (36 μήνες), μετά την λήψη της ανωτέρω Πιστοποίησης, η οποία να τεκμαίρεται για το διάστημα μετά την απόκτηση του τίτλου Valuer in Real Estate Property
 • Πίνακα Είκοσι (20) εκθέσεων εκτίμησης τα τελευταία δύο (2) χρόνια, εκ των οποίων το 50% να αφορά σε σύνθετες εκτιμήσεις (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κ.λπ.)
 • Δύο (2) πλήρεις εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούν να συμπεριληφθούν και εκτιμήσεις για απλά ακίνητα, εφόσον έχουν εκπονηθεί με τουλάχιστον δύο μεθοδολογίες.

 Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να αποσταλούν μόνο στο Σ.ΕΚ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή στο email του Συλλόγου info@avag.gr είναι τα εξής:

 • Μία Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις ΕΔΩ
 • Μία Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. για την απόκτηση της αναγνώρισης REV   ΕΔΩ  
 • Μία Αίτηση προς την PEOPLECERT για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις  ΕΔΩ
 • Κάρτα εισαγωγικού επιπέδου Valuer in Real Estate Property της PeopleCert σε ισχύ, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης τουλάχιστον προ τριετίας (36 ημερολογιακών μηνών)
 • Συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις είκοσι (20) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος από 05/2023 έως 05/2024 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς την  PEOPLECERT)
 • Πίνακα (συνημμένο) με είκοσι (20) εκθέσεις εκτίμησης (εκ των οποίων το 50% σύνθετες) που πραγματοποιήσατε τα τελευταία δύο χρόνια, αυστηρά από 05/2022 έως 05/2024.
 • Δύο (2) πλήρεις εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούν να συμπεριληφθούν και εκτιμήσεις για απλά ακίνητα, εφόσον έχουν εκπονηθεί με τουλάχιστον δύο μεθοδολογίες.

Εκτιμήσεις χωρίς τα παρακάτω δεν θα γίνονται δεκτές:

1.    Υπογραφή του υποψηφίου

2.    Ορισμοί Μεθοδολογιών – Βάσεων εκτίμησης

3.    Φωτογραφίες από κάθε ακίνητο

4.    Φόρμα υπολογισμών

5.    Με ημερομηνία εκτός του διαστήματος  05/2022 έως 05/2024

6.    Εκτιμήσεις desktop ή με αναγραφή draft

 • Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε. για το 2024
 • Καταθετήριο ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 ΕΥΡΩ) για το τέλος TEGOVA και για τη διαχείριση φακέλου υποψηφίου για λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους παρακάτω λογαριασμούς του Συλλόγου

 • Alpha Bank Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579

IBAN: GR4601401010101002002228579

 • Εθνική Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού: 080/00696636

IBAN: GR8301100800000008000696636

 • Καταθετήριο ποσού διακοσίων ευρώ (200 ΕΥΡΩ) στο λογαριασμό της PEOPLECERT για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους παρακάτω λογαριασμούς της PEOPLECERT

 • Εθνική Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού: 080/47189504

IBAN : GR 080 1100800000008047189504

 • Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός Λογαριασμού: 5032-035-149-241

IBAN: GR 7401720320005032035149241

Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων για τις εξετάσεις, λήγει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 

Στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

 —

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Aντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                                       Γενικός Γραμματέας