ΗΜΕΡΙΔΕΣ Σ.Ε.Κ.Ε

fvat-sa-logo-slides

ΗΜΕΡΙΔΕΣ Σ.Ε.Κ.Ε

ΗΜΕΡΙΔΕΣ Σ.Ε.Κ.Ε 449 116 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

fvat-sa-logo-slides

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ Σ.Ε.Κ.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητά μέλη,

 

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος θα διοργανώσει δύο ημερίδες, μία στην Αθήνα 07/10/2016 και μία στη Θεσσαλονίκη 15/10/2016 με θέμα:

 

«Ο ρόλος των πιστοποιημένων εκτιμητών στη διαδικασία των πλειστηριασμών»

 

Εισηγητής : κ. Αλέξανδρος Η. Βασιλείου, REV, Πολιτικός Μηχανικός, Οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. Σ.ΕΚ.Ε.

 

 

Οι ημερίδες απευθύνονται στα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά ενήμερα, είναι δωρεάν και θα προσμετρήσουν ως 4 ώρες C.P.D

 

Η ημερίδα της Θεσσαλονίκης θα μεταδοθεί με ζωντανή σύνδεση, θα βιντεοσκοπηθεί και θα διατεθεί σε όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη με αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη Γραμματεία του Συλλόγου (info@avag.gr )  μέχρι 5/10/2016.

 

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Κ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Κ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑΣ