Οδηγίες Ψηφοφορίας

Οδηγίες Ψηφοφορίας

Οδηγίες Ψηφοφορίας 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Σχετικά με τη Διαδικασία Ηλεκτρονική Ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

(Α) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας είναι:

* Ο υπολογιστής (desktop, laptop, tablet, smartphone) από τον οποίο ο ψηφοφόρος θα υποβάλει την ψήφο του, θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο κάποιο από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης (web browser) στον Παγκόσμιο Ιστό:
“Google Chrome” ή “Mozilla Firefox” και ΟΧΙ “Ιnternet Explorer”.
Ο χρήστης μπορεί να βρεί τις τελευταίες εκδόσεις των προτεινόμενων προγραμμάτων στους παρακάτω συνδέσμους:

Για το πρόγραμμα Google Chrome: https://www.google.com/chrome/
Για το πρόγραμμα Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/firefox/

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ψηφοφόρος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του και από το εξωτερικό αρκεί να διαθέτει υπολογιστή με ένα από τα παραπάνω προγράμματα περιήγησης και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

—–

(Β) Διαδικασία Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

Ο ψηφοφόρος λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση δύο μηνύματα με τα οποία καλείται να ψηφίσει:
(1) για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
(2) για την ανάδειξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το κάθε μήνυμα περιέχει έναν προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) προς το δικτυακό τόπο του συστήματος «Ζευς».

Ακολουθώντας το σύνδεσμο, ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο «ηλεκτρονικό παραπέτασμα» του συστήματος «Ζευς». Εφόσον βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο ψηφοφόρος επιλέγει «Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα».

Αφού διαβάσει τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ψηφοδελτίου, ο ψηφοφόρος επιλέγει «Εκκίνηση».
Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός επιλογών.

Για να συμπεριλάβει έναν υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό του, ο ψηφοφόρος αρκεί να επιλέξει (πατώντας με το ποντίκι του) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Το χρώμα του υποψηφίου αλλάζει από μπλε σε πράσινο.

Αφού επιλέξει τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που δικαιούται να επιλέξει σύμφωνα με την προτίμησή του, ο ψηφοφόρος μπορεί να πατήσει το κουμπί «Συνέχεια».
(Σημείωση: Η μη επιλογή υποψηφίου ισοδυναμεί με υποβολή «λευκού» ψηφοδελτίου.)

Έχοντας επιβεβαιώσει τις επιλογές του, ο ψηφοφόρος μπορεί να υποβάλει την ψήφο του επιλέγοντας «Υποβολή ψήφου» και αφού πρώτα δηλώσει ότι τη στιγμή της υποβολής «είναι μόνος στο τερματικό του και κανείς άλλος δεν έχει παρακολουθήσει τις επιλογές του».

Εάν θέλει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο, ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει «Επιστροφή στην επιλογή υποψηφίων».

Μετά την επιτυχή καταχώριση της ψήφου, το σύστημα «Ζευς» εκδίδει και αποστέλλει αυτόματα στον ψηφοφόρο «ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου».

Ο ψηφοφόρος θα πρέπει να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία δύο φορές: μία για την ψηφοφορία που αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και μία για την ψηφοφορία που αφορά στην Ελεγκτική Επιτροπή.

Υπενθυμίζουμε ότι η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος “Ζευς”, η πρόσβαση στο οποίο επιτυγχάνεται από ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα σας αποσταλεί μέσω email. Το σύστημα ΖΕΥΣ υποστηρίζεται τεχνολογικά από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ ΑΕ), η οποία έχει και την ευθύνη της άρτιας διενέργειας της διαδικασίας και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο της ψήφου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, και πριν γίνει η αποκρυπτογράφηση και καταμέτρηση των ψήφων, παρεμβάλλεται ένα ενδιάμεσο στάδιο μίξης των ψηφοδελτίων. Κατά το στάδιο της μίξης, τα κρυπτογραφημένα ψηφοδέλτια υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να διατηρείται το περιεχόμενό τους αλλά να καθίσταται αδύνατη η σύνδεσή τους με τους χρήστες που τα υπέβαλαν.
Η διασφάλιση της ακεραιότητας και της ανωνυμίας της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμες, ενώ ο πηγαίος κώδικας του συστήματος “Ζευς” είναι δημόσια διαθέσιμος για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εξετάσει την υλοποίηση των διαδικασιών (https://github.com/grnet/zeus).

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ψήφου υπάρχουν στα σχετικά Εγχειρίδια Χρήσης του συστήματος “Ζευς”, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους (links):
* Πλήρες εγχειρίδιο: https://zeus.grnet.gr/zeus/static/docs/ZEUS_-_Voter_Manual_-_SEKE.pdf
* Σύντομος οδηγός: https://zeus.grnet.gr/zeus/static/docs/ZEUS_-_Voter_Manual_-_SEKE_[SHORT].pdf