Εξετάσεις Πιστοποίησης 2013

certifications

Εξετάσεις Πιστοποίησης 2013

Εξετάσεις Πιστοποίησης 2013 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

certifications

Εξετάσεις Πιστοποίησης 2013

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. ενημερώνει τα μέλη του για την προσεχή εξεταστική διαδικασία για το σχήμα EXPERT VALUER A1 PROPERTY – REV (Αναγνωρισμένος και Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας) που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013.

 

Με τις παρακάτω επιστολές σας γνωστοποιούμε τα απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά, επαγγελματική εμπειρία, κατάρτιση και εκπαίδευση) που πρέπει να διαθέτουν οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν στις προσεχείς εξετάσεις, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία και στο κόστος αυτής. 
 
Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τις επιστολές παρακάτω :


Ενημερωτική επιστολή 16.01.2013

Ενημερωτική επιστολή 06.02.2013