Θεσσαλονίκη 16/03/2019

sekesig

Θεσσαλονίκη 16/03/2019

Θεσσαλονίκη 16/03/2019 160 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα:

«Εμβάθυνση σε εκτιμητικά θέματα ακινήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων»

διάρκειας πέντε (-5-) ωρών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

 sekesig

H Γενική Γραμματέας

vasileiou

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

dermati

Καλλιόπη Ν. Δερμάτη