2019/03/16 – «Εμβάθυνση σε εκτιμητικά θέματα ακινήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων»