2017/05/27 – «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – Δεδομένα και Προοπτικές»