2017/11/24 – «Ελεύθερα & ανοικτά εργαλεία τεχνολογίας και η χρήση τους στην Εκτιμητική»