05 & 06/04/2014, Διήμερο Σεμινάριο Εκτιμήσεων Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού στη Θεσσαλονίκη

05 & 06/04/2014, Διήμερο Σεμινάριο Εκτιμήσεων Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού στη Θεσσαλονίκη

05 & 06/04/2014, Διήμερο Σεμινάριο Εκτιμήσεων Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού στη Θεσσαλονίκη 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

1η Μέρα

 

{mp4}avag-thess-1day-5-6-0414thess|640|360{/mp4}

 


 

2η Μέρα

 

{mp4}avag-thess-2day-5-6-0414thess|640|360{/mp4}